معرفی مجموعه

«دفتر مطالعات راهبردی فرهنگ عمومی» به درخواست «معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کل کشور» اقدام به تولید تارنمای پیش روی شما با نام «نشــــــــرنامه» نموده است. این وبگاه دربرگیرنده محتوای نشریات «اندیشه معلم»، «اعتصام»، «شبستان اندیشه» و «چاووش» از مجموعه نشریات سازمان تبلیغات اسلامی است که بر اساس آموزه ‏های وحیانی اسلام و فرهنگ ناب ثقلین، در راستای رشد و تعالی کمی و کیفی فرهنگ عمومی، تدوین و چاپ می گردد.